lab 04 BP

← разместить еще код

Расшаренный код:

package com.stepanov;
import java.util.Scanner;

public class Main {

  // статична функція обчислення значень залежно від х для 1 завдання
  private static double func(double x){
    double y;
    if (x < 6) {// якщо х менше 6
      double sum = 0;
      // цикл обчислення значень
      for (int k = 1; k < 17; k++)
        sum += Math.pow(Math.sin(x-6),k);
      y = 0.5 * x + 9 + sum;
    }
    else // інакше
      y = 0.5 * Math.abs(x - 10) + 10;
    return y; // повернути значення у
  }

  // рекурсивна функція обчислення факторіалу для 3 завдання
  private static int fact(int num){
    // повернення результату виконання функції
    return ((num != 1)&&(num != 0)) ? num * fact(num-1) : 1;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // перше завдання роботи
    // введення початкових даних
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Завдання 1. Знаходження значень функції.\nВведіть початок інтервалу: ");
    double startPoint = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Введіть кінець інтервалу: ");
    double finishPoint = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Введіть шаг обчислення: ");
    double step = scanner.nextDouble();
    // алгоритм для виконання завдання
    for (double i = startPoint; i <= finishPoint; i += step){
      System.out.println("X - " + i + " | Y - " + func(i));
    }
    // кінець першого завдання лабораторної роботи


    // друге завдання лабораторної роботи
    System.out.println("Завдання 2. Знаходження ступеня числа 8. \nВведіть ступінь n (Від 0 до 10): ");
    int n = scanner.nextInt();
    // перевірка введених значень
    while (n <= 0 || n >= 10){
      System.out.println("Ви ввели невірне значення! Повторіть введення: ");
      n = scanner.nextInt();
    }
    System.out.println("Результат арифметичних операцій: ");
    int k = 8, power = 1;
    // цикл знаходження ступеня через арифметичні операції
    for (int i = 0; i <= n; i++){
      power *= k;
      System.out.println("8 ^ " + i + " = " + power);
    }
    System.out.println("Результат побітових операцій: ");
    k = 1;
    // цикл знаходження ступеня через побітовий зсув
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
      k = k << 3;
      System.out.println("8 ^ " + i + " = " + k);
    }
    // кінець другого завдання лабораторної роботи


    // третє завдання лабораторної роботи
    System.out.println("Завдання 3. Знаходження факторіалу числа. \nВведіть n: ");
    n = scanner.nextInt();
    // обчислення факторіалу через цикл
    int factorial = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      factorial *= i;
    System.out.println("Результат циклу: " + factorial);
    // обчислення факторіалу за допомогою рекурсивної функції
    factorial = fact(n);
    System.out.println("Результат рекурсивної функції: " + factorial);
    // кінець третього завдання лабораторної роботи
  }
}